top of page
Ontwikkelingscoach Antje Westerink

DURF te blijven ontwikkelen

"Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg" - Albert Einstein

Over mij

Professioneel Coach & Trainer

In ons werk willen we graag waarde toevoegen en dat lukt als we eigen kwaliteiten kunnen inzetten, persoonlijke drijfveren (onder)kennen en durven te ontwikkelen.
Bij een verandering in het werk kan het soms lastig zijn de persoonlijke doelstellingen vast te houden en stappen te zetten in de eigen ontwikkeling.
Het gaat hierbij vooral om persoonlijke reactiestijl (gedrag) bij een verandering en een zorgvuldige reflectie op de keuzes die je maakt. Wat is nu echt belangrijk?
Hoe blijf je ontwikkelen in je werk?
 

Wil je jouw team meenemen in een verandering, waarbij medewerkers op hun kwaliteiten worden ingezet? 

Ik geef jou of jouw team inzicht en handvatten in het proces van verdere ontwikkeling en/of verandering in het werk.
Dit doe ik door kwaliteiten, drijfveren en/of ontwikkelpunten in kaart te brengen. Vervolgens gaan we aan de slag met een eenvoudig model om 'van doelen stellen naar succesvol gedrag' te komen. 

De ladder trainer Antje Westerink
Durft

Specialismen

Coaching
één op één

Assessment 

en ontwikkelgesprek

Teambuilding

DISC

Training
De Ladder

Outplacement begeleiding

Als  je weet waar je voor gaat en staat, kun je gemakkelijk bewuste keuzes maken en is de stap om buiten de bekende kaders te gaan leerzaam en leuk. 

"Je kunt geen fouten meer maken, wel manieren ontdekken, die niet werken en leren".

- Jan van Setten

"Als je weet waar je voor gaat en staat, kun je gemakkelijk bewuste keuzes maken".

- Antje Westerink

"Het is zó moeilijk om goed leiding te geven aan jezelf".

- Ben Tiggelaar

bottom of page